Wednesday, July 13, 2016

Astonish's Thoughts [ATs]

අළුත් දේවල් වලට බය මිනිස්සු ඉන්න කල්
අළුත් දේවල් කරන මිනිසුන්ට ලේසියි.

<Aston!sh/>

2 comments:

  1. අලුත් දේවල් වලට බය මිනිස්සු ඉන්නතාක් කල්... පරණ දේවල්ම කරන මිනිස්සුන්ට ලේසියි...😉

    ReplyDelete
  2. අලුත් දේවල් වලට බය මිනිස්සු ඉන්නතාක් කල්... පරණ දේවල්ම කරන මිනිස්සුන්ට ලේසියි...😉

    ReplyDelete