ඇස් දෙකේ මායම

by 11:26:00 AM 2 comments
මතක ඇතුව ලියපන් උඹත්ඒ ඇස් දෙකේ මායමමමත් කවි ලිව්වේඒ ඇස් දෙකටදැන්උඹේ වාරයමට වඩා ගලපහන් පදනැත්තම් උඹටත් මගේම සෙත….

Astonish ඇස්ටොනිෂ්

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

2 comments:

  1. 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    ReplyDelete
  2. 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    ReplyDelete